When you walk through the fire of oppression, you will not be burned up; Ibibigay ko ang mga bansa para lang maligtas ka. Isaiah 43:2. Judah was going through times of revival and times of rebellion. 9 Nguni't ngayo'y ganito ang sabi ng Panginoon na lumalang sa iyo, Oh Jacob, at naganyo sa iyo, Oh Israel, Ikaw ay huwag matakot, sapagka't tinubos kita; tinawag kita sa iyong pangalan, ikaw ay akin. A pre-intimation of trouble. And a path even through turbulent waters,+ 17 The One who draws out the war chariot and the … 21 “Huwag kang matatakot sapagkat ililigtas kita. Isaiah 43:2 (NLT) 2. 17 isaiah 43 2, when you pass through the waters i will be with you and through the rivers they shall not overwhelm you, church, river, verses, christian, god, lord, passing through, jesus. Gayon ma'y hindi ka tumawag sa akin, Oh Jacob; kundi ikaw ay nayamot sa akin, Oh Israel. How might Jesus encourage someone who doubts his ability to memorize Bible verses? When you walk through the fire of oppression, you will not be burned up; the flames will not consume you. Redeemed - From the Egyptians. When you go through deep waters, I will be with you. Kayo'y aking mga saksi, sabi ng Panginoon, at aking lingkod na aking pinili: upang inyong maalaman at magsisampalataya kayo sa akin, at inyong matalastas na ako nga; walang Dios na inanyuan na una sa akin, o magkakaroon man pagkatapos ko. 6 I gave Egypt to pay for you. Sasabihin ko rin sa mga bansa sa timog na huwag kayong pigilan. Ganito ang sabi ng Panginoon, na gumagawa ng daan sa dagat, ng landas sa mga malawak na tubig; Na pinalabas ang karo at kabayo, ang hukbo at ang kapangyarihan (sila'y nangahihigang magkakasama, sila'y hindi na magsisibangon; sila'y nangamamatay na parang timsim): Huwag ninyong alalahanin ang mga dating bagay, o bulayin man ang mga bagay ng una. Sino sa kanilang diyos ang makakahula sa mangyayari? 764. Isaiah 26:3 Thou wilt keep H5341 him in perfect H7965 peace, H7965 whose mind H3336 is stayed H5564 on thee: because he trusteth H982 in thee. I give Egypt as your ransomCush and () Seba in exchange for you. 66:12; 91:3] Isaiah 43:2: [Deut. Isaiah 43: 2 -3 . When you walk through the fire, you will not be burned; the flames will not set you ablaze. Psalm 66:12. you let men ride over our heads; we went through fire and through water; yet you have brought us out to a place of abundance. I, the Holy One of Israel, am your Savior. In that day shall this song be sung in the land of Judah: We have a strong city; salvation shall He establish for walls and bulwarks. 2 But for you who respect my name, the sun of vindication 4 will rise with healing wings, 5 and you will skip about 6 like calves released from the stall. 3. The Lord has promised never to leave us nor forsake us, no matter what life my throw at us. What was the sin of Sodom (Genesis 19:8)? Huwag kang matakot, sapagkat ako'y kasama mo! 3 For () I am the Lord your God, the Holy One of Israel, your Savior. When you walk through the fire of oppression, you will not be burned up; the flames will not consume you. Isaiah 43:2-3 NIV. Tags: bible verse, inspiring, isaiah 43 2, fear, strength. 3 From shop KAMDesignHaus. Isaiah 43:2-3. 26 Na pinalabas ang karo at kabayo, ang hukbo at ang kapangyarihan (sila'y nangahihigang magkakasama, sila'y hindi na magsisibangon; sila'y nangamamatay na parang timsim): Ako, sa makatuwid baga'y ako, ang Panginoon; at liban sa akin ay walang tagapagligtas. In order to navigate out of this carousel please use your heading shortcut key to navigate to the next or previous heading. Isaiah 48 Tagalog: Ang Dating Biblia ... 3 Aking ipinahayag ang mga dating bagay mula nang una; oo, yao'y lumabas sa aking bibig, at aking ipinakilala: biglang ginawa ko, at nangyari. Wesley's Notes for Isaiah 43:2. upang may mainom ang mga taong hinirang ko. 71.) Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Isaiah 1 Isaiah 1 Tagalog: Ang Dating Biblia. NIV 2 When you pass through the waters, I will be with you; and when you pass through the rivers, they will not sweep over you. Ne crains rien, car je te rachète, Je t'appelle par ton nom: tu es à moi! Today is the Feast of King David. Israel, ito ang sinasabi ni Yahweh na lumikha sa iyo. Isaias 53:3 - Siya'y hinamak at itinakuwil ng mga tao; isang taong sa kapanglawan, at bihasa sa karamdaman: at gaya ng isa na pinagkublihan ng kanilang mukha ng mga tao, na siya'y hinamak, at hindi natin hinalagahan siya. Isaiah 43 : 2, 3a - When you pass through the waters (Scripture Memory Song) ... Isaiah 41:10 - BIBLE TAGALOG VERSES - Duration: 1:02. • 66:12; Isaiah 43:2: Ps. Isaiah 43:4 How can "a son be given" that is to be called "the everlasting father"? at mauuwi lamang sa iyakan ang kasayahan ng mga tagaroon. Celui qui t'a formé, ô Israël! Gigibain ko ang mga pintuan ng kanyang lunsod. 2 When you go through deep waters, I will be with you. “Ngunit ikaw, Israel, ang lumimot sa akin; Hindi ka na nagdadala ng mga tupang sinusunog bilang handog; hindi mo na ako pinaparangalan sa pamamagitan ng iyong mga hain. 2, pages 83 and 264, and ... 3. 4 162 162 See Commentary on Isaiah, vol. When you pass through the waters, I will be with you; and when you pass through the rivers, they will not sweep over you. 0 Votes, Isaiah 43:2 Huwag kang matakot, sapagka't ako'y sumasaiyo: aking dadalhin ang iyong lahi mula sa silanganan, at pipisanin kita mula sa kalunuran; Aking sasabihin sa hilagaan, Bayaan mo, at sa timugan, Huwag mong pigilin; dalhin mo rito ang aking mga anak na lalake na mula sa malayo, at ang aking mga anak na babae na mula sa wakas ng lupa; Bawa't tinatawag sa aking pangalan, at yaong aking nilikha ay sa aking kaluwalhatian, yaong aking inanyuan oo, yaong aking ginawa. 16 This is what Jehovah says, The One making a way through the sea. For I am Jehovah thy God. Isaiah 43:2 Spiral Notebook. Should we fellowship in a church that’s liberal in its teaching? The coming day will burn them up,” says the Lord who rules over all. ? To Get the full list of Strongs: Isaiah 43:2. Sa wikang Hebreo ay “Cus”; sakop ng lugar na ito ang mga kasalukuyang bansa ng Etiopia at Sudan. 2 Votes, Isaiah 43:5 Isaiah 43 Israel's Only Savior. Sign Up or Login. Hindi kita pinapaglingkod ng mga handog, o niyamot man kita ng kamangyan. Isaiah 43:2-3 KJV. 43 But now thus saith the Lord that created thee, O Jacob, and he that formed thee, O Israel, Fear not: for I have redeemed thee, I have called thee by thy name; thou art mine. Christian Worship & Scripture Songs (Esther Mui) Recommended for … What does the Bible say about hate crimes? Ang iyong pangunang ama ay nagkasala, at ang iyong mga tagapagpaaninaw ay nagsisalangsang laban sa akin. When you walk through the fire, you will not be burned; the flames will not set you ablaze. This is because I, the Lord, am your God. 2 When you go through the waters, I will be with you; and through the rivers, they will not go over you: when you go through the fire, you will not be burned; and the flame will have no power over you. Isaiah proclaimed a message of repentance from sin and hopeful expectation of God's deliverance in the future. Gayon ma'y hindi ka tumawag sa akin, Oh Jacob; kundi ikaw ay nayamot sa akin, Oh Israel. 14 Isaiah 43:12 I have declared H5046 , and have saved H3467 , and I have shewed H8085 , when there was no strange H2114 god among you: therefore ye are my … (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Today's Verse: Isaiah 43:2-3. Prayers for a New Year with New Hope. Join us and other believers around the world for a shared first hour of prayer in 2021. Learn More. Bawa't tinatawag sa aking pangalan, at yaong aking nilikha ay sa aking kaluwalhatian, yaong aking inanyuan oo, yaong aking ginawa. NIV 3 For I am the LORD your God, the Holy One of Israel, your Savior; I give Egypt for your ransom, Cush and Seba in your stead. Jesaja 43:2 Study the Inner Meaning. When you cross rivers, you will not drown. (Swedenborg's Notes on Isaiah, p. BUT now, thus says Jehovah, your Creator, O Jacob, and your Former, O Israel, Fear not: for I have redeemed you, I have called you by your name; you art Mine. o pinahirapan man sa pagsusunog ng insenso. 15 When thou passest through the waters, I will be with thee; and through the rivers, they shall not overflow thee: when thou walkest through the fire, thou shalt not be burned; neither shall the flame kindle upon thee. 71.) Isaiah 43:2 Context. When thou passest through the waters, I will be with thee; and through the rivers, they shall not overflow thee: when thou walkest through the fire, thou shalt not be burned; neither shall the flame kindle upon thee. When you e walk through the fire, you shall not be burned, Nor shall the flame scorch you. He confirms the preceding statement by the experience of the past; for the Lord had formerly assisted his people in such a manner that it was reasonable and proper that believers should safely rely on his grace. I am the Lord , your God the holy one of Israel, the God who saves you. 66:12; Isaiah 43:2: ch. 2 Si tu traverses les eaux, je serai avec toi; Et les fleuves, ils ne te submergeront point; Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, Et la flamme ne t'embrasera pas. 2. When you e walk through the fire, you shall not be burned, Nor shall the flame scorch you. Iyong ilabas ang bulag na bayan na may mga mata, at ang bingi may mga tainga. Isaiah « Previous | Next » The Prophet Isaiah was primarily called to prophesy to the Kingdom of Judah. To Get the Full List of Definitions: 27 l. Read more Share Copy Show footnotes A service of Faithlife / Logos Bible Software. Read Isaiah 43:2-3 in NKJV and NIV using our online parallel Bible. Ganito ang sabi ng Panginoon, na gumagawa ng daan sa dagat, ng landas sa mga malawak na tubig; Help me to recall Who You are and what You have promised to all Your children. Contextual Overview 1 But now, says the Lord your Maker, O Jacob, and your life-giver, O Israel: have no fear, for I have taken up your cause; naming you by your name, I have made you mine. What time of the year was Christ’s birth? Isaiah 43:2 2 c When you pass through the waters, d I will be with you; And through the rivers, they shall not overflow you. Huwag kang matakot, sapagka't ako'y sumasaiyo: aking dadalhin ang iyong lahi mula sa silanganan, at pipisanin kita mula sa kalunuran; Hindi mo dinala sa akin ang mga tupa't kambing na iyong mga pinakahandog na susunugin; o pinarangalan mo man ako ng iyong mga hain. 22 (Isaiah 43:2). “It 3 will not leave even a root or branch. When you pass through the waters, I will be with you; and when you pass through the rivers, they will not sweep over you. Then God let the walls of the sea close and destroy Israel’s enemies. When you walk through the fire, you will not be burned; the flames will not set you ablaze. 14. What is the biblical meanings of "East" and "West" in this verse? Genesis 26:3 New International Version (NIV). Isaiah 43:2. Smithson's translation of the Isaiah text is appended below the explanation.) at ibabalik ko kayo sa inyong dating tahanan. What does the Old Testament say about homosexuality? No matter what we go through God Himself says He will be there with us. Is abortion OK in the cases of rape and incest? We are redeemed by the precious blood of the Lord Jesus Christ. o kaya'y hinandugan man lang ng taba ng hayop. dalhin nila ang kanilang mga saksi, upang sila'y mapatotohanan: o dinggin nila, at magsabi, Katotohanan nga. at Sheba bilang pantubos sa iyo upang ikaw ay makalaya. Ésaïe 43 1 Ainsi parle maintenant l'Eternel, qui t'a créé, ô Jacob! Isaiah 43:2, Psalm 93, I Will Be With You Bible Verse Wall Art, Printable Wall Art, Set of 2 Scripture Digital Print, Blue Waters Print KAMDesignHaus. 5 Do not be afraid, for I am with you; I will bring your children from the east. Is abortion OK if the mother's life is at risk? Nilalang ko sila upang maging aking bayan. Although we have not in it a distinct assertion or prediction of particular trials, yet it is most clearly and strongly implied that the chosen people would have to go through them. 12 How does this apply in our current world's context? Sasabihin ko sa mga bansa sa hilaga na kayo'y palayain. Judah was threatened with destruction by Assyria and Egypt, but was spared because of God's mercy. 1 Ang salita na naalaman ni Isaias na anak ni Amoz tungkol sa Juda at Jerusalem.. 2 At mangyayari sa mga huling araw, na ang bundok ng bahay ng Panginoon ay matatatag sa taluktok ng mga bundok, at magiging mataas sa mga burol; at lahat ng bansa ay magsisiparoon doon.. 3 At maraming bayan ay magsisiyaon at mangagsasabi, Halina kayo, at tayo'y magsiahon sa bundok ng Panginoon, sa bahay ng … I. All orders are custom made and most ship worldwide within 24 hours. Ang aking santuwaryo ay nilapastangan ng iyong mga pinuno, Nilapastangan ko ang mga pinuno ng aking santuwaryo, Matuto nang Higit Pa Tungkol sa Magandang Balita Biblia (2005). Isaiah 43:2 (with Dan. King James Version When thou passest through the waters, I will be with thee; and through the rivers, they shall not overflow thee: when thou walkest through the fire, thou shalt not be burned; neither shall the flame kindle upon thee. 1. Was Isaiah speaking about literal waters, rivers and fire? He never foresees one thing for us and tells us to expect another. ang Tagapagligtas, at Banal na Diyos ng Israel: “Magpapadala ako ng hukbo laban sa Babilonia alang-alang sa iyo. What did God mean when he said I give men in return for you, peoples in exchange for your life in Isaiah 43:4? Iyong ilabas ang bulag na bayan na may mga mata, at ang bingi may mga tainga. The flames will not hurt you. Hindi mo ako ibinili ng mabangong kalamo sa halaga ng salapi, o binusog mo man ako ng taba ng iyong mga hain: kundi pinapaglingkod mo ako ng iyong mga kasalanan, iyong niyamot ako ng iyong mga kasamaan. Lucifer is the name of various mythological and religious figures associated with the planet Venus.Due to the unique movements and discontinuous appearances of Venus in the sky, mythology surrounding these figures often involved a fall from the heavens to earth or the underworld. 31:6]; Jer. Isaiah 26:3 Thou wilt keep H5341 him in perfect H7965 peace, H7965 whose mind H3336 is stayed H5564 on thee: because he trusteth H982 in thee. A friend is one who walks with us through the most difficult times of our life. Inspired designs on t-shirts, posters, stickers, home decor, and more by independent artists and designers from around the world. Ako ang Panginoon, na inyong Banal, ang Maylalang ng Israel, na inyong Hari. Isaiah 43:2 New International Version (NIV) 2 When you pass through the waters, I will be with you; and when you pass through the rivers, they will not sweep over you. Sino sa kanila ang nakahula sa nangyayari ngayon? Read Isaiah 43:2-3 in NKJV and NIV using our online parallel Bible. This shopping feature will continue to load items when the Enter key is pressed. How old was Saul (1 Samuel 10) when he was anointed, and how old was he when he actually became King? Isaiah 43: 2 -3 . When you go through rivers of difficulty, you will not drown. Hindi mo dinala sa akin ang mga tupa't kambing na iyong mga pinakahandog na susunugin; o pinarangalan mo man ako ng iyong mga hain. ️ God’s word is assuring! ... Nguni't ngayo'y ganito ang sabi ng Panginoon na lumalang sa iyo, Oh Jacob, at naganyo sa iyo, Oh Israel, Ikaw ay huwag matakot, sapagka't tinubos kita; tinawag kita sa iyong pangalan, ikaw ay akin. Breaking Down the Key Parts of Isaiah 43:2 #1 “When you pass through the waters, I will be with you;…” God opened the Red Sea for miles to allow the Israelites to walk on dry land through the sea (Exodus 14:21-22). upang makilala mo ako at manalig ka sa akin. Isaiah 43:2 English Standard Version (ESV) 2 When you pass through the waters, I will be with you; and through the rivers, they shall not overwhelm you; when you walk through fire you shall not be burned, and the flame shall not consume you. Ang iyong pangunang ama ay nagkasala, at ang iyong mga tagapagpaaninaw ay nagsisalangsang laban sa akin. walang makakatakas sa aking kapangyarihan; at walang makakahadlang sa aking ginagawa.”. Noting the Last Supper's significance, why was it not recorded in the Book of John? Isaiah 43:2-3 ICB. Gagawa ako ng isang daanan sa gitna ng disyerto, Pararangalan ako maging ng mababangis na hayop. Cush # 43:3 That is, the upper Nile region and Seba in your stead. English-Tagalog Bible. When you walk through the fire, you will not be scorched, nor will the flame burn you. (Swedenborg's Notes on Isaiah, p. For I am the LORD thy God, the Holy One of Israel, thy Saviour: I gave Egypt for thy ransom, Ethiopia and Seba for thee. 24 Is it necessary to have a direct sipping from the cup during the celebration of the Lord's Table (communion)? 8 Isaiah 43:2-3 2 When you go through deep waters, I will be with you. Sign Up or Login. Who is the "first father" the writer is alluding to in Isaiah 43:27? gagawa rin ako ng daan sa lupang masukal, at mga ilog sa ilang. 1 But now thus saith the LORD that created thee, O Jacob, and he that formed thee, O Israel, Fear not: for I have redeemed thee, I have called thee by thy name; thou art mine. Sapagka't ako ang Panginoon mong Dios, ang Banal ng Israel, ang Tagapagligtas sa iyo; aking ibinigay na pinakatubos sa iyo ang Egipto, ang Etiopia at ang Seba. 1 Nguni't ngayo'y ganito ang sabi ng Panginoon na lumalang sa iyo, Oh Jacob, at naganyo sa iyo, Oh Israel, Ikaw ay huwag matakot, sapagka't tinubos kita; tinawag kita sa iyong pangalan, ikaw ay akin. 11 Ang bayan, na aking inanyuan para sa aking sarili, upang kanilang maihayag ang aking kapurihan. Etiopia # 3 ETIOPIA: Sa wikang Hebreo ay “Cus”; sakop ng lugar na ito ang mga kasalukuyang bansa ng Etiopia at Sudan. Isaiah 43 Israel's Only Savior. ---Isaiah Chapter 26 1. Created - That made thee his people, and that in so miraculous a manner as if he had created thee a second time. What would be some hints for memorizing Scripture? When you walk through the fire of oppression, you will not be burned up; For to you and your descendants I will give all these lands and will confirm the oath I swore to your father Abraham. Kaya't aking dudumhan ang mga pangulo ng santuario, at gagawin kong sumpa ang Jacob, at isang kadustaan ang Israel. Ang bayan, na aking inanyuan para sa aking sarili, upang kanilang maihayag ang aking kapurihan. As GOD's CHILD, HE will take you through Life's Troubles Isaiah 43:1b-3a. Close • Posted by just now ... Posted by 3 days ago. Kapag dumaan ka sa malalim na tubig, sasamahan kita; tumawid ka man sa mga ilog, hindi ka malulunod; dumaan ka man sa apoy, hindi ka masusunog. Hindi mo ako ibinili ng mabangong kalamo sa halaga ng salapi, o binusog mo man ako ng taba ng iyong mga hain: kundi pinapaglingkod mo ako ng iyong mga kasalanan, iyong niyamot ako ng iyong mga kasamaan. 2 When you go through deep waters, I will be with you. They cry with us, talk with us, encourage and support us. This is an incredible promise for us. Pagka ikaw ay dumaraan sa tubig, ako'y sasaiyo; at sa mga ilog ay hindi ka tatakpan niyaon: pagka ikaw ay lumalakad sa apoy, hindi ka masusunog; o magniningas man ang alab sa iyo. Titipunin ko kayo mula sa dulong silangan hanggang sa kanluran. 7 Page 1 of 1 Start over Page 1 of 1 . God never deceives us. 1 Nguni't ngayo'y ganito ang sabi ng Panginoon na lumalang sa iyo, Oh Jacob, at naganyo sa iyo, Oh Israel, Ikaw ay huwag matakot, sapagka't tinubos kita; tinawag kita sa iyong pangalan, ikaw ay akin. Wednesday, July 26, 2017. 1 Nguni't ngayo'y ganito ang sabi ng Panginoon na lumalang sa iyo, Oh Jacob, at naganyo sa iyo, Oh Israel, Ikaw ay huwag matakot, sapagka't tinubos kita; tinawag kita sa iyong pangalan, ikaw ay akin. By janaestickers15. 0 Votes. Ako'y nagpahayag, at ako'y nagligtas, at ako'y nagpakilala, at walang ibang dios sa gitna ninyo: kaya't kayo ang aking mga saksi, sabi ng Panginoon, at ako ang Dios. The Lord has promised never to leave us nor forsake us, no matter what life my throw at us. What worries can you entrust in God’s hand? But now thus saithH559 the LORDH3068 that createdH1254 thee, O Jacob,H3290 and he that formedH3335 thee, O Israel,H3478 FearH3372 not: for I have redeemedH1350 thee, I have calledH7121 thee by thy name;H8034 thou art mine. • I am the Lord , your God the holy one of Israel, the God who saves you. Noon ay wala pa kayong kinikilalang ibang diyos; Ako ang Diyos at mananatili akong Diyos magpakailanman. Sapagka't ako ang Panginoon mong Dios, ang Banal ng Israel, ang Tagapagligtas sa iyo; aking ibinigay na pinakatubos sa iyo ang Egipto, ang Etiopia at ang Seba. 19 Called thee - By the name of God's people, which was as proper and peculiar to them, as the name of Israel. 5 out of 5 stars (594) 594 reviews $ 7.35. King James Version When thou passest through the waters, I will be with thee; and through the rivers, they shall not overflow thee: when thou walkest through the fire, thou shalt not be burned; neither shall the flame kindle upon thee. Daniel 3 “When you pass through the waters, I will be with you; And through the rivers, they will not overflow you. Isaiah 9:6. Ako, ako nga ay siyang pumapawi ng iyong mga pagsalangsang alang-alang sa akin; at hindi ko aalalahanin ang iyong mga kasalanan. e. 3 For I am the Lord your God, f. the Holy One g of Israel, your Savior; h. I give Egypt i for your ransom, Cush a j and Seba k in your stead. 3 You will trample on the wicked, for they will be like ashes under the soles of your feet on the day which I am preparing,” says the Lord who rules over all. sapagkat nagpabukal ako ng tubig sa disyerto. at Sheba bilang pantubos sa iyo upang ikaw ay makalaya. 2. When you pass through the waters, I will be with you. When you walk through the fire of oppression, you will not be burned up; the flames will not consume you. Pararangalan ako ng mga hayop sa parang, ng mga chakal at ng mga avestruz: sapagka't ako'y nagbibigay ng tubig sa lupaing masukal, at ng mga ilog sa ilang, upang painumin ang aking bayan, na aking pinili, 23 Ipaalaala mo ako; tayo'y kapuwa magkatuwiranan: ilabas mo ang iyong usap, upang ikaw ay mapatotohanan. Pagka ikaw ay dumaraan sa tubig, ako'y sasaiyo; at sa mga ilog ay hindi ka tatakpan niyaon: pagka ikaw ay lumalakad sa apoy, hindi ka masusunog; o magniningas man ang alab sa iyo. Isaiah 43:2-3. by LDS Scripture of the Day | posted in: Bible, Old Testament | 0 . Narito, ako'y gagawa ng bagong bagay; ngayon yao'y lalabas; hindi baga ninyo malalaman yaon? Hindi mo ako ibinili ng mabangong insenso. 1 Yamang ikaw ay naging mahalaga sa aking paningin, at kagalanggalang, at aking inibig ka; kaya't magbibigay ako ng mga tao na pinakatubos sa iyo, at ng mga bayan na pinakatubos sa iyong buhay. Sign Up or Login, To Create and Search Notes: Ako, ako nga ay siyang pumapawi ng iyong mga pagsalangsang alang-alang sa akin; at hindi ko aalalahanin ang iyong mga kasalanan. Narito, ako'y gagawa ng bagong bagay; ngayon yao'y lalabas; hindi baga ninyo malalaman yaon? Isaiah 43:2 New Living Translation (NLT) 2. For I am the Lord thy God, the Holy One of Israel, thy Saviour… Isaiah 43:2-3. 42:25; [Dan. 18 When you pass through the waters, I will be with you; and through the rivers, they shall not overwhelm you; when you walk through fire you shall not be burned, and the flame shall not consume you. • Cross references: Isaiah 43:2: Ps. Isaiah ... Judah was threatened with destruction by Assyria and Egypt, but was spared because of God's mercy. 25 hindi ko na aalalahanin pa ang iyong mga kasalanan. For, behold, the Lord, Jehovah of Hosts, removes from Jerusalem and from Judah the stay and the staff; the whole stay of bread, and the whole stay of waters; 2. Isaiah 43:2 New International Version (NIV) 2 When you pass through the waters, I will be with you; and when you pass through the rivers, they will not sweep over you. VERSE 1. Loving Lord, as I face the storms and flames of life that appear to be so overwhelming – may I remember Your Word of truth. Cross references: Isaiah 43:2: [Ps. Ako, sa makatuwid baga'y ako, ang Panginoon; at liban sa akin ay walang tagapagligtas. Isaiah 43:2-3 Customers who viewed this item also viewed. 16 We are redeemed by the precious blood of the Lord Jesus Christ. Yamang ikaw ay naging mahalaga sa aking paningin, at kagalanggalang, at aking inibig ka; kaya't magbibigay ako ng mga tao na pinakatubos sa iyo, at ng mga bayan na pinakatubos sa iyong buhay. I gave Cush and Seba to make you mine. When you go through rivers of difficulty, you will not drown. Israel's Only Savior Isaiah 43. Praying through Isaiah 43:2 . 3) The text contains. Open you the gates, that the just nation keeping fidelities may enter. Oo, mula nang magkaroon ng araw ay ako nga; at walang sinomang makapagliligtas sa aking kamay: ako'y gagawa, at sinong pipigil? 4 Since you are precious and honored in my sight, and because I love you, I will give people in exchange for you, nations in exchange for your life. Keep H5341 Natsar Open you the gates, that the just nation keeping fidelities may enter. Huwag ninyong alalahanin ang mga dating bagay, o bulayin man ang mga bagay ng una. We have been bought with a price and we belong to the Father and His favour is upon all His children. Ganito ang sabi ng Panginoon, na inyong Manunubos, na Banal ng Israel, Dahil sa inyo ay nagsugo ako sa Babilonia, at aking ibababa silang lahat na parang mga palaboy, sa makatuwid baga'y ang mga Caldeo, sa mga sasakyang dagat ng kaniyang kagalakan. Do Catholics pray the sinner's prayer to be saved. Nagkasala sa akin ang kauna-unahan mong ninuno. 30:11; Isaiah 43:2: Dan. Kayo'y aking mga saksi, sabi ng Panginoon, at aking lingkod na aking pinili: upang inyong maalaman at magsisampalataya kayo sa akin, at inyong matalastas na ako nga; walang Dios na inanyuan na una sa akin, o magkakaroon man pagkatapos ko. When you pass through the waters, I will be with you; and when you pass through the rivers, they will not sweep over you. 2 But for you who respect my name, the sun of vindication 4 will rise with healing wings, 5 and you will skip about 6 like calves released from the stall. The mighty man, and the man of war, the judge, and the prophet, and the diviner, and the old man; 3. Help me to secure my hope in You. When you go through deep waters, I will be with you. Isaiah Chapter 3 1. Oo, mula nang magkaroon ng araw ay ako nga; at walang sinomang makapagliligtas sa aking kamay: ako'y gagawa, at sinong pipigil?